Main Page

From LHDB
Jump to navigation Jump to search

WikiKUL to portal prezentujący dane badawcze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opiekę nad portalem sprawuje Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL.

Model danych

Podstawę modelu danych WikiKUL stanowi ontologia dziedzinowa, rozwijana na bazie 'OntoHGIS'.

Opiera się na ontologii wyższego rzędu CIDOC-CRM oraz odwołuje do następujących klasyfikacji:

Źródła danych

Portal zawiera dane pochodzące z następujących zasobów:

--- [w trakcie opracowania] ---