Main Page

From LHDB
Jump to navigation Jump to search

WikiKUL to portal prezentujący dane badawcze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opiekę nad portalem sprawuje Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL.

Projekty

Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy

Zobacz więcej na: wikikul

Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.

Budziarze w Ordynacji Zamojskiej - historia grupy społecznej warunkowanej środowiskowo

Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa

Zobacz więcej na: wikikul, facebook

Instytucje

Centrum Studiów Mediewistycznych

Głównym celem Centrum jest podjęcie i realizacja szeroko zakrojonych badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej, implementacja w polskiej mediewistyce nowoczesnych cyfrowych metod badawczych (digital humanities) oraz umiędzynarodowienie polskich badań nad średniowieczem i promocja ich wyników w świecie. Wśród zadań należy wymienić krytyczne opracowanie i nowoczesne udostępnienie niepublikowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, obejmujących obszerne, liczące setki, a niekiedy tysiące jednostek, zbiory dokumentów i rękopisów. Ponadto zostanie opracowany i udostępniony zbiór polskich pieczęci średniowiecznych. W celu promocji polskich badań planowane jest utworzenie bibliografii polskiej mediewistyki. W efekcie tych prac zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze i studenci otrzymają nowoczesne narzędzia badawcze do badań nad historią średniowiecznej Polski.

Zobacz więcej na: strona domowa, wikikul, facebook

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce stanowi główne centrum badawcze dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodek realizuje plan badań nad geografią społeczno-religijną za pomocą nowych technologii geoinformacyjnych (przestrzenne bazy danych i technologie GIS) oraz w seriach wydawniczych, np. Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, Geografia Historyczna Kościoła w Polsce.

Zobacz więcej na: wikikul, facebook, x (@geoecclesiae)

Źródła danych

Geo-ecclesiae

Zasób danych badawczych tworzony przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce), który stanowi główne centrum dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodek realizuje plan badań nad geografią społeczno-religijną za pomocą nowych technologii geoinformacyjnych (przestrzenne bazy danych i technologie GIS). Dane dotyczące struktur diecezjalnych oraz zakonnych są udostępnianie w postaci dedykowanych aplikacji internetowych oraz w postaci plików do pobrania.

Dane referencyjne