Joanna Napierała

From LHDB
Joanna Napierała.jpg

Biogram

Absolwentka i doktorantka historii (specjalizacja archiwalna i geoinformacyjna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2019), studiów podyplomowych z geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (2014) oraz Akademii Menadżerskiej – Nowoczesne Praktyki Zarządzania Firmą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2020). Właściciel firmy ARCHDIGITAL świadczącej usługi w zakresie archiwizacji i geoinformacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze archiwistyki. Od roku 2012 r. współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a od 2017 r. z Archiwum Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie kwerend archiwalnych oraz opieki nad narastającym zasobem historycznym. Specjalizuje się w wykonywaniu kwerend własnościowych oraz Legal due diligence nieruchomości z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) do celów biznesowych, rewindykacyjnych i odszkodowawczych na zlecenie kancelarii prawnych, firm, spółek oraz instytucji wyznaniowych.

Jest członkiem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz konsultantem merytorycznym platformy internetowej polegli1939.pl indeksującej dane osobowe, oraz dane przestrzenne o miejscach pochówków żołnierzy poległych podczas walk Kampanii Wrześniowej w 1939 r. Autor artykułów o tematyce historycznej, z zakresu archiwistyki i genealogii. Organizator i współorganizator wystaw historycznych przygotowywanych na potrzebę Archidiecezji Poznańskiej i Instytutu Pamięci Narodowej m.in. Sacrum Poloniae Millenium (2016), Deo et Patriae Servo. Ksiądz Prałat dr Czesław Piotrowski 1981-1963. Duchowny–Humanista–Pedagog–Budowniczy–Wydawca–Działacz społeczny–Patriota, Poznań 2015–2017.  . Współpracuje z poznańskim oddziałem telewizji polskiej TVP 3 w zakresie przygotowywania programu promującego historie Wielkopolski „Historia Każdego Dnia” oraz „Wielkopolska Każdego Dnia”.

Laureatka nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla młodych archiwistów, przyznawanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Kontakt

Email: napierala@archdigital.pl

Ważniejsze publikacje

  1. Napierała J., Archiwa kościelne – instrukcja obsługi dla genealogów na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią, red. P. Jędrzejewski, J. Pieczara, Kraków 2021, s. 23-37
  2. Napierała J., Prywatne Humanistyczne Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w: „Kronika Miasta Poznania”, t. 1, red. J. Borowczyk, P. Korduba, nr 3 (2019), s. 113-137.
  3. Napierała J., Praca za pokolenia dla pokoleń”. 90-lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, R. 105 (2016), 443-454.
  4. Napierała J., Konsystorz i Kuria Arcybiskupia w Poznaniu w okresie międzywojennym, w: Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016, s. 37-54.
  5. Deo et Patriae Servo. Ksiądz Prałat dr Czesław Piotrowski 1981-1963. Duchowny-Humanista-Pedagog-Budowniczy-Wydawca-Działacz społeczny-Patriota, Poznań 2015. (katalog wystawy).
  6. Napierała J., Pedagog, społecznik, wizjoner, w: „Przewodnik Katolicki” (Metropolia Poznańska), nr 37 (2015), s. 4-5.
  7. Napierała J., Nowatorska szkoła, w: „Przewodnik Katolicki” (Metropolia Poznańska), nr 38 (2015), s. 2-3.
  8. Władysław Semkowicz. Geografia historyczna (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Joanna Napierała), w: „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny”, nr 2 (2014), s. 7-20.
  9. Napierała J., Andrzej I Górka. Przyczynek do biografii wojskowej, w: Na z góry upatrzonych pozycjach, praca zbiorowa pod red. B. Międzyborski i inni, Warszawa-Zabrze 2011, 81-92.