Main Page

From LHDB
Revision as of 14:46, 3 January 2024 by Lhdb (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

WikiKUL to portal prezentujący dane badawcze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opiekę nad portalem sprawuje Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL.

Model danych

Podstawę modelu danych WikiKUL stanowi ontologia dziedzinowa, rozwijana na bazie 'OntoHGIS'.

Opiera się na ontologii wyższego rzędu CIDOC-CRM oraz odwołuje do następujących klasyfikacji:

Źródła danych

Portal zawiera dane pochodzące z następujących zasobów:

--- [w trakcie opracowania] ---