Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa

From LHDB
Revision as of 22:47, 27 February 2023 by Iga Adamczyk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Logo
Logo projektu


Źródła finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, umowa nr 0056/NPRH7/H11/86/2018
Czas realizacji: 2019-2023
Kwota przeznaczona na realizację projektu: 1 123 378 PLN

Informacje o projekcie

Cele i główne założenia projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów składających się na historyczne Archiwum Filomatów za pomocą edycji cyfrowej. Obecnie dokumenty z tego zbioru są rozproszone i przechowywane w czterech placówkach: Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Literatury w Warszawie, Bibliotece Wróblewskich w Wilnie oraz Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Planowana edycja ma zebrać wszystkie dokumenty z Archiwum i udostępnić je w formie cyfrowej wraz z opracowaniem edytorskim.

Opis projektu

Istotą działań przewidzianych w niniejszym projekcie jest pozyskanie kompletnej wiedzy na temat historii i zawartości zespołu dokumentów funkcjonującego pod nazwą Archiwum Filomatów oraz uporządkowanie i zakomunikowanie tej wiedzy na forum naukowym. Zostanie to osiągnięte przez stworzenie edycji cyfrowej tych dokumentów. Planowana edycja ma umożliwić korzystanie z tego zasobu online w sposób:

  • zintegrowany (w edycji mają być zaprezentowane wszystkie dokumenty Archiwum, przechowywane obecnie w różnych placówkach na terenie różnych krajów),
  • zróżnicowany, zależnie od potrzeb odbiorców edycji (w edycji będą udostępnione obrazy dokumentów, transliteracje, transkrypcje oraz materiały dodatkowe: metryki dokumentów, komentarze historyczne, historycznoliterackie, językowe i kompletna bibliografia),
  • prosty (edycja ma być dostępna przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i użytkowana intuicyjnie, bez potrzeby instruktażu).

Wykorzystywane narzędzia

W pracach wykorzystywana jest infrastruktura informatyczna Text Encoding Initiative: https://tei-c.org/

Do prezentacji zostanie wykorzystane narzędzie Edition Visualization Technology: http://evt.labcd.unipi.it/

Strona projektu

Wykonawcy projektu

Zespół projektowy pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL. Samodzielni pracownicy naukowi w projekcie:

  1. dr hab. Jolanta Klimek Grądzka, prof. KUL
  2. dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
  3. dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Dane kontaktowe

e-mail: arfi@kul.pl