Wojciech Kruszewski

From LHDB

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL — literaturoznawca, edytor

Wojciech Kruszewski
dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Zainteresowania badawcze

literatura polska XIX i XX wieku, edytorstwo naukowe, krytyka genezy

Doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy

2017-2018 – Visiting Professor, Xi'an International Studies University, Chiny

2015-2016 – Visiting Professor, University of Ottawa, Kanada

Monografie

Wybrane artykuły

Wybrane edycje

 • A. Mickiewicz, Dziady. Poema, red. W. Kruszewski. Warszawa 2022.
 • A. Kamieńska, Poezje zebrane, t. I-III, pod red. W. Kruszewskiego, Lublin 2020.
 • A. Kamieńska, Notatnik, pod red. W. Kruszewskiego, Lublin 2020.
 • A.J. Czartoryski, Wstęp do Historii litewskiej (fragment), red. W. Kruszewski, „Colloquia Litteraria” 2016, nr 2, s. 147-156.
 • S. Chołoniewski, Filozofia antysalonu, wybór, wstęp i komentarz M. Otorowski, red. W. Kruszewski, Warszawa 2015.
 • A. Kamieńska, Notatnik z podróży do Rzymu 1969, red. E. Kaczmarek, W. Kruszewski, Krasnystaw 2014.
 • Księga Koheleta, przeł. A. Kamieńska, red. W. Kruszewski, Warszawa 2014.
 • J. Czechowicz, Przekłady, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2011.
 • A. Kamieńska, Wiersze przemilczane, red. W. Kruszewski, Lublin 2008.
 • Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza, red. W. Kruszewski, „Śląsk” 2008, nr 4, s. 82-86.

Redakcja publikacji zbiorowych

 • Sztaluga i pióro. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wacława Pyczka, red. W. Kruszewski, Lublin 2020.
 • Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015.

Wybrane inne publikacje

Wybrane wystąpienia konferencyjne oraz odczyty

 • Mickiewicz śpiewa. Muzyczność Dziadów wileńsko-kowieńskich, II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej: Tradycja romantyczna dzisiaj, 25 kwietnia 2022. Wierzchosławice.
 • The Lausanne lyrics by Adam Mickiewicz: On Imposing Borders on Literary Rough Drafts, ESTS 2022: Histories of the Holograph: From Ancient to Modern Manuscripts and Beyond, Oxford University – Jesus College, European Society for Textual Scholarship, 19 marca 2022, Oxford.
 • Notes on a Phonetic Genesis of Adam Mickiewicz’s Poetic Writings, konferencja Genesis – Cracow 2019, Uniwersytet Jagielloński, European Society for Textual Scholarship, 13 czerwca 2019, Kraków.
 • The Polish-Chinese Cooperation in Humanities and Social Sciences, University of Finance and Economics, 19 maja 2018, Xi'an, Chiny.
 • z Emilią Lipiec, Lost in Edition: On Problems of Editing an Unpublished Work by Karol Wojtyła, 14th European Society for Textual Scholarship Conference: Editorial Degrees of Intervention, Colegio San José de Caracciolos, European Society for Textual Scholarship, 24 listopada 2017, Alcalá de Henares.
 • z Dorotą i Dariuszem Kuncewiczami, The Genetic Experiment: Orality and Literacy in the Genesis of Self-Narration, konferencja Genesis – Helsinki 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities, 9 czerwca 2017, Helsinki.
 • Krytyka genezy i psychologia. Czy możliwa jest zmiana kierunku oddziaływania? Konferencja Przed-tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy, 23 maja 2017, Łódź.
 • The Intentionality of the Medium: on the Margins of „Introduction to the History of Lithuania” by Prince Adam Jerzy Czartoryski, konferencja Textual Ecologies, Carleton University, Society for Textual Scholarship, 16 kwietnia 2016, Ottawa.
 • The Identity of Demons in the Third Part of Adam Mickiewicz’s „Dziady”: A Genetic Study, konferencja Methods of Textual Criticism and Models of Poetics. Polish-Russian Interdisciplinary Seminar, 26 października 2016, Sankt-Petersburg.
 • Adam Jerzy Czartoryski’s Introduction to Lithuanian History, or Why Did a Polish Prince Compose a Mythology on the Origins of Lithuania, University of Ottawa, 15 marca 2016.
 • Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie Wstępu do historii litewskiej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, VI Światowy Kongres Polonistów, 23 czerwca 2016, Katowice.
 • Kultura uczestnictwa i deficyt kompetencji. Problem edycji cyfrowej w Polsce, konferencja Teksty kultury uczestnictwa, Instytut Badań Literackich PAN, 7 listopada 2013.
 • Autorski egzemplarz „Niepokoju” z roku 1947. Studium tekstologiczne, listopad 2011, Sucha Beskidzka.

Pełnione funkcje

 • Od roku 2015 kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa (Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Członek rady naukowej Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kierownik projektu: Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa (NPRH)
 • Członek Society for Textual Scholarship (2016) oraz European Society for Textual Scholarship
 • Współpracownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym, Uniwersytet Jagielloński.
 • Członek Stowarzyszenia Filozoficzno-Literackiego Hermeneutica
 • Członek redakcji czasopism: „Roczniki Humanistyczne”, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, „Kronos. Metafizyka – kultura – religia”
 • Członek redakcji serii wydawniczych: U Źródła, Archiwum Edytorskie, Debiuty Edytorskie, Młoda Polonistyka, Tradycja Romantyczna

Kontakt

strona internetowa: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Kruszewski-2

adres e-mail: wojciech.kruszewski@kul.pl