Cele projektu

From LHDB
Jump to: navigation, search


Wielość zastosowań i rozwiązań informatycznych sprawia, że zasoby badawcze są często związane z konkretnymi narzędziami badawczymi, przez co stają się zamknięte, trudne do ponownego wykorzystania. Niekiedy nie są wcale udostępniane szerzej i pozostają w indywidualnym zasobie badacza, nawet po wykorzystaniu czy zakończeniu projektu badawczego. Przetworzenie danych badawczych wytwarzanych na KUL-u do udostępnienia w prostym i jednolitym środowisku stwarza okazję do:

  1. systematycznej kumulacji oraz zabezpieczenia zgromadzonego w jednostkach KUL lub jego grupach projektowych materiału naukowego;
  2. harmonizacji oraz łączenia materiału badawczego z różnych jednostek i projektów realizowanych na KUL-u;
  3. formułowania nowych problemów i tworzenia publikacji naukowych na podstawie wyników badań prowadzonych na KUL-u w różnych jednostkach i projektach (praca zespołowa, badania interdyscyplinarne);
  4. udostępniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników badań, co będzie miało w przyszłości decydujące znaczenie dla pozycji naukowej KUL i budowania pozycji w sieciach naukowych, także międzynarodowych (nowe projekty, cytowalność);
  5. powiązania danych badawczych KUL z innymi źródłami danych badawczych, w pierwszym rzędzie z zasobami referencyjnymi o największym zasięgu (Linked Open Data).
Logo LHDB