Rada naukowa LHDB

From LHDB
Jump to: navigation, search

W skład rady naukowej LHDB wchodzą:

  1. prof. dr hab. Piotr Kulicki - przewodniczący Rady LHDB KUL, dyrektor Instytutu Filozofii KUL
  2. prof. dr hab. Paweł Garbacz – kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL
  3. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL - kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL; kierownik projektu Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa
  4. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL - dziekan Wydziału Filozofii KUL
  5. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL - dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa KUL
  6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - dyrektor Instytutu Historii KUL
  7. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
  8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL - dyrektor Instytutu Językoznawstwa KUL
  9. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL; dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
  10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL