From LHDB
Revision as of 22:06, 13 June 2024 by Lhdb (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL

Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Więcej o celach projektu

LHDB! (2).png

Lab

= zespół + infrastruktura

czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej

Działalność i współpraca

Logo arfi2.png
Archiwum Filomatów
- edycja cyfrowa

Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa

Logo.png
Centrum Studiów Mediewistycznych

Dokumenty papieskie

Korpus pieczęci

Listy krzyżackie

Ośrodek small.png
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Edycja 1561