Artur Karpacz

From LHDB
Jump to: navigation, search
Logo OBnGHKwP.jpg
Jarcajt w Leżajsku, 2023

Wykształcenie:

 • 2005 – 2011: Jednolite dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Historia (spec. archiwistyczna)
 • 2009 – 2015: Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, kierunek Ochrona Dóbr Kultury (spec. muzealnictwo i wystawiennictwo)
 • 2023: Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dyscyplina Historia

Zatrudnienie/udział w projektach badawczych:

 • maj 2023 – kwiecień 2024: Adiunkt w Bibliotece XX. Czartoryskich (Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • marzec 2022 – grudzień 2023: Członek projektu DARIAH w zakresie cyfrowej humanistyki, realizowanego w Instytucie Historii PAN ze środków UE
 • styczeń 2020 – grudzień 2022: Archiwista, pracownik naukowy w projekcie UE „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”, realizowanym przy UPJP II w Krakowie
 • wrzesień 2017 – luty 2020: Wykonawca w grancie badawczym NPRH (MNiSW) „EURUS” – dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego kresów dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN
 • marzec 2017 – grudzień 2019: Pracownik naukowy, asystent kierownika merytorycznego w projekcie „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”, realizowanym przy UPJP II w Krakowie (mRPO ze środków UE)
 • maj 2013 – wrzesień 2016: Wykonawca w grancie badawczym MNiSW „Rzemiosło artystyczne w diecezji krakowskiej” realizowanym przy UPJP II Krakowie
 • wrzesień 2011 – grudzień 2016: Wykonawca w trzech programach MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” realizowanych w Kościele i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie

Zainteresowania badawcze/hobby:

 • historia Kościoła, historia społeczno-religijna, antropologia historyczna, geografia historyczna, cyfrowa humanistyka
 • architektura modernistyczna, kinematografia

Dorobek naukowy:

https://orcid.org/0000-0002-6813-8626