Ewa Warczak

From LHDB
Jump to: navigation, search
Logo OBnGHKwP.jpg
mgr Ewa Warczak

Zatrudnienie

2019 - kartograf Ośrodka Badań nad Geografia Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Wykształcenie

2018-2020: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia magisterskie

Tytuł pracy dyplomowej: “Koncepcja przestrzenno-diachronicznej bazy danych nazw ulic na przykładzie Lublina”

2015 – 2018: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia licencjackie

Tytuł pracy dyplomowej: “Dostępność komunikacyjna szpitali i przychodni w Lublinie na podstawie przestrzennej analizy sieciowej”

2012 – 2015: Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

Profil: ekonomiczno – prawniczy

Wykonawca w projektach

Kontakt

e-mail: ewapietak@kul.pl