Monika Kupczewska

From LHDB
s. Monika Kupczewska

ORCID: 0000-0003-2346-8821 e-mail: monika.kupczewska@kul.pl

Zatrudnienie

 • od 2023 przewodnicząca Komisji Historycznej przy Konferencje Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce
 • od 2019 pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Życiorys naukowy

 • 2023 - praca w KUL, adiunkt
 • 2019 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego). Nadanie stopnia: doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 2010-2017; 2019-2021 - zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i wykłady) w ramach Studiów Podyplomowych z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa UPJPII w Krakowie
 • 2009 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Wydział Historii Kościoła). Nadanie stopnia: licencjat historii Kościoła
 • 2004 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Wydział Historii Kościoła). Nadanie stopnia: magister historii
 • 2002-2004 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Wydział Historii Kościoła) studium archiwistyczne
 • 2002-2004 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Wydział Historii Kościoła) studium pedagogiczne
 • 2000-2004 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Wydział Historii Kościoła) studia magisterskie w zakresie historii

Zainteresowania badawcze

 • historia Kościoła XIX-XX w.
 • historia żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce XIX-XX w.
 • archiwistyka

Publikacje

 • Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989, Lublin 2019, (ss. 850).
 • Bł. Klara Ludwika Szczęsna apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia. Materiały z konferencji popularnonaukowej w przeddzień 100. rocznicy śmierci Błogosławionej, pod red. J.M. Kupczewskiej, Kraków 2016, (ss. 422).
 • Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego 1863-1916, pod red. J.M. Kupczewskiej, Kraków 20152, (ss. 304).
 • J.S. Pelczar, O Mistyce, (wyd. krytyczne rękopisu), Kraków 2014, (ss. 179)
 • Dar papieski dla wolnej Warszawy. Historia papieskiej świecy opowiedziana przez św. Józefa Sebastiana Pelczara. Constantia et Virtute. Księga jubileuszowa dedykowana o. prof. dr. hab. Zdzisławowi Gogoli OFMConv w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Wołczański, Kraków 2021, s. 541-554.
 • „Kochać bliźniego to znaczy kochać jego obraz w bliźnim”. Działalność charytatywna bł. m. Klary Ludwiki Szczęsnej i Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego, [w:] Bł. Klara Ludwika Szczęsna apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia. Materiały z konferencji popularnonaukowej w przeddzień 100. rocznicy śmierci Błogosławionej, pod red. J.M. Kupczewskiej, Kraków 2016, s. 124-164.
 • Działalność sióstr sercanek w Alzacji. 175-lecie Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Akta kolokwiów, t. 1, Paryż 2013, s. 185-216.
 • Rewizje w klasztorach - prawo czy bezprawie? Instrukcja Urzędu do spraw Wyznań o rewizjach w domach zakonnych i kontrinstrukcja Episkopatu Polski. Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL Zagadnienia wybrane, pod red. J. Myszor i A. Dziurok. Katowice 2012, s. 123-141.
 • Stan badań nad historią zgromadzeń zakonnych w XX wieku – problem wykorzystania archiwaliów. Historia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, pod red. L. Wilczyński. Poznań 2010, s. 165-173.
 • Muzeum św. Józefa Sebastiana Pelczar w Krakowie, "Zarządzanie w kulturze", pod red. E. Orzechowski, E. Kocój, t. 11, Kraków 2010, s. 257-262.
 • Działania Służb Bezpieczeństwa wobec Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej za lata 1949-1972. Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury między bohaterstwem a agenturą, Studia i materiały t . 3, pod red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010, s. 215-242.
 • Likwidacja przedszkoli zakonnych w Małopolsce w świetle materiałów służb bezpieczeństwa z 1962 r. Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, pod red. A. Mirek, Lublin 2008, s. 51-73.
 • Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara "Mój życiorys". Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, pod red. A. Kubiś, J. Wołczański, Kraków 2005, s. 21-204.
 • Archiwum Główne Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, "Archiva Ecclesiastica", 2 (2005), s. 62-67.
 • Dzieje placówek oświatowych Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, t. 4, pod red. J. Szczepaniak, Kraków 2004, s. 69-122.

Ogólnopolskie konferencje naukowe

2023
 • Organizator: 51. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych - Zakony Żeńskie w Atlasie klasztorów od X do XXI wieku. - Katowice, 8-9 września 2023 r. 51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych
 • Udział w 51. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych z referatem: Zakony i zgromadzenia żeńskie w atlasie klasztorów – stan opracowania
 • Udział w XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej z referatem w dwugłosie: Robert Kozyrski, Monika Kupczewska, Klasztory na mapie. Atlas ruchu zakonnego w Polsce X-XXI w.

Udział w projektach badawczych

 • od 2023 - wykonawca w projekcie “Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.“, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0273/NPRH5/H11/84/2017