Robert Kozyrski

From LHDB

dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL

Instytut Historii KUL (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce)

e-mail: robert.kozyrski@kul.pl

Orcid.png Logo rg.jpg Logo academia-1-2.jpg

KOZYRSKI-ROBERT-strona-internetowa.jpg

Życiorys naukowy

 • 2023: stypendium naukowe – Universidad de Barcelona, España (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
 • 2022: stypendium naukowe – Universidad de La Rioja, Logroño, España (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
 • 2021: redaktor naczelny “Rocznika Chełmskiego”
 • 2020: prof. KUL
 • 2019: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Teaching”)
 • 2019: stypendium naukowe – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
 • 2017: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
 • 2015: członek Zespołu Ekspertów KUL
 • 2015: habilitacja w KUL
 • 2012: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
 • 2011: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
 • 2010: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België
 • 2009: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
 • 2006-2012: wykłady – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm
 • 2005-2011: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Lublin
 • 2003: doktorat w KUL
 • 2003: stypendium naukowe – Univerzita Karlova Praha, Česko
 • 2002: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België
 • 1998: zatrudniony w KUL
 • 1994-1996: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Lublin
 • 1991-1996: studia magisterskie w zakresie historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Specjalizacja naukowa

 • Relacje kościoły-państwo
 • Geografia historyczna Kościoła w Polsce
 • Historia Kościoła w Polsce
 • Parlamentaryzm i administracja w Polsce

Projekty badawcze

 • 2022-2027: główny wykonawca projektu “Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy“, Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr NPRH/DN/SP/495771/2021/10
 • 2017-2024: współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu “Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.“, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0273/NPRH5/H11/84/2017
 • 2014-2017: współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu “Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013“, Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, nr 2013/09/B/HS3/04241
 • 2012-2015: kierownik projektu badawczego “Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768“, nr 0147/FNiTP/H11/80/2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 2007-2010: współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu “Zakony męskie i żeńskie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek)“, nr N 108 038 32/1766, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2004-2006: współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu “Organizacja parafialna Kościoła łacińskiego w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek)“, nr 1 H01G 065 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
 • 2004-2006: współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu “(Archi)diecezja lubelska 1805-2005“, nr 1 H01G 064 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Nagrody i wyróżnienia

 • 2020: Wyróżnienie i medal Amicus Annalis Chelmensis /nadany w 2019/ (Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w Chełmie)
 • 2019: Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
 • 2017: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 • 2004: Wyróżnienie Fundacji Aurea Demokratia w konkursie prac doktorskich z lat 2001-2003

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Badaczy Wieku Siedemnastego (współzałożyciel, członek Zarządu)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddz. w Lublinie (członek Komisji Rewizyjnej)
 • Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w Chełmie
 • Towarzystwo Naukowe KUL

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma

Publikacje

Aplikacje internetowe hGIS

 1. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku.
 2. Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego przed II wojną światową.

Monografie

 1. [sekretarz i członek komitetu redakcyjnego zeszytu] „Roczniki Humanistyczne”, 71 (2023), z. 2ː Historia - Numer specjalny upamiętniający 450. rocznicę uchwalenia konfederacji warszawskiej i pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej w 1573 r.
 2. [współautor, redaktor] Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość-Lubaczów around 1340-2018, red. Gapski, Lublin 2019, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 2: Metropolia przemyska. (Archi)diecezja przemyska, Diecezja rzeszowska, Diecezja zamojsko-lubaczowska), Lublin 2019, ss. 366.
 3. [red.] Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 811+1 nlb.
 4. Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, ss. 509+3 nlb.
 5. [współautor, redaktor] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska), ss. 297+5 nlb.
 6. [współautor] Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza – monografia historyczna, Siedliszcze 2011, ss. 283+2 nlb.
 7. Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717, Lublin 2006, ss. 315+3 nlb.
 8. Bibliografia map i planów opracowanych w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL i wydanych w latach 1956-2000, Lublin 2001, ss. 371+1 nlb.

Teksty w pracach zbiorowych, mapy, plany, wykazy i wykresy

 1. Archiwalia Lubelszczyzny w Archiwum Państwowym w Lublinie jako źródło do badań nad historią prawa i parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, [w:] Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2022, s. 47-72.
 2. Biskup Porfiriusz Skarbek-Ważyński - zapomniany patriota i bohater powstania kościuszkowskiego, [w:] Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań 2017-2019, red. S. Gołub, Chełm 2022, s. 117-145.
 3. Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość-Lubaczów around 1340-2018, red. Gapski, Lublin 2019, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 2: Metropolia przemyska. (Archi)diecezja przemyska, Diecezja rzeszowska, Diecezja zamojsko-lubaczowska), Lublin 2019.
  • Tekst: Diecezja zamojsko-lubaczowska i diecezja rzeszowska 1992-2018. The Diocese of Zamość–Lubaczów and the Diocese of Rzeszów from 1992 to 2018, s. 49-58, 117-126.
  • Tekst: Zakony i zgromadzenia męskie w XIV-XXI wieku. Men’s religious orders and congregations in the 14th–21st centuries, s. 59-58, 127-136.
  • Mapa: Diecezja przemyska w 1772 r. Przemyśl diocese in 1772, s. 169.
  • Mapa: Okręgi parafialne diecezji przemyskiej w 1772 r. Parish districts in Przemyśl diocese in 1772, s. 170-175.
  • Mapa: Diecezja przemyska w 1782 r. Przemyśl diocese in 1782, s. 176-177.
  • Mapa: Diecezja przemyska w 1785 r. Przemyśl diocese in 1785, s. 178-179.
  • Mapa: Diecezja przemyska w 1925 r. Przemyśl diocese in 1925, s. 204-205.
  • Mapa: Diecezja przemyska w latach 1939-1945. Przemyśl diocese in 1939-1945, s. 206-207.
  • Mapa: Diecezja przemyska w 1966 r. Przemyśl diocese in 1966, s. 210-211.
  • Mapa: Diecezja rzeszowska w 1992 r. Rzeszów diocese in 1992, s. 215.
  • Mapa: Diecezja zamojsko-lubaczowska w 1992 r. Zamość-Lubaczów diocese in 1992, s. 216-217.
  • Mapa: Diecezja rzeszowska w 2018 r. Rzeszów diocese in 2018, s. 221.
  • Mapa: Diecezja zamojsko-lubaczowska w 2018 r. Zamość-Lubaczów diocese in 2018, s. 222-223.
  • Mapa: Okręgi parafialne metropolii przemyskiej w 2018 r. Parish districts in Przemyśl metropolis in 2018, s. 224-233.
  • Plan: Rzeszów 2018, s. 235.
  • Plan: Jasło 2018, s. 236.
  • Plan: Zamość 2018, s. 237.
  • Mapa: Zakony i zgromadzenia męskie w diecezji (metropolii) przemyskiej (XIV-XXI w.). Men’s religious orders and congregations in Przemyśl diocese (metropolis) in 14th-21st cent., s. 238-239.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1772 r. Men’s religious houses in 1772, s. 240-241.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1782 r. Men’s religious houses in 1782, s. 242-243.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1785 r. Men’s religious houses in 1785, s. 244-245.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1807 r. Men’s religious houses in 1807, s. 246-247.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1811 r. Men’s religious houses in 1811, s. 248-249.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1870 r. Men’s religious houses in 1870, s. 250-251.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1900 r. Men’s religious houses in 1900, s. 252-253.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1914 r. Men’s religious houses in 1914, s. 254-255.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1925 r. Men’s religious houses in 1925, s. 256-257.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1939 r. Men’s religious houses in 1939, s. 258-259.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1952 r. Men’s religious houses in 1952, s. 260-261.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1966 r. Men’s religious houses in 1966, s. 262.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1984 r. Men’s religious houses in 1984, s. 263.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 1992 r. Men’s religious houses in 1992, s. 264-265.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w 2018 r. Men’s religious houses in 2018, s. 266-267.
  • Wykaz parafii. List of parishes, s. 299-317.
  • Wykaz parafii i obiektów sakralnych wybranych miast. List of parishes and sacred sites in selected locations, s. 319-327.
  • Wykaz klasztorów i domów zakonnych. List of monasteries and religious houses, s. 329-339.
 4. O geografii historycznej Kościoła w KUL, [w:] Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 385-392.
 5. Immigrants, Refugees or Invaders in Europe? Historical and Religious Context, [w:] EU Migration Policy and the Internal Security of the Member States, ed. Krzysztofik, E. Toura-Schwierskott, Berlin 2016 (wyd. 2017), s. 13-39.
 6. Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku), [w:] Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny. Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст, red. A. Gil, M. Kalinowski, I. Skoczylas, Lublin-Lwów 2016, s. 275-298.
 7. Sejmiki szlacheckie a problematyka wyznaniowa w latach 1648-1772. Próba generalizacji zagadnień na podstawie akt województwa ruskiego, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, red. T. Matuszak, Piotrków Trybunalski 2015, s. 21-39.
 8. Завещание Якова Суши, униатского епископа Холмского (1652-1687), [w:] Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII-XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой, Ред. А. Гиль, Люблин 2013, s. 75-91.
 9. Завещание Иосифа Шумлянского, униатского епископа Львовского (1667-1708), [w:] Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII-XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой, Ред. А. Гиль, Люблин 2013, s. 93-124.
 10. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska).
  • Tekst: Domy zakonne męskie, s. 169.
  • Mapa: Terytorium Kościoła lubelskiego przed powstaniem diecezji. Territory of the Lublin Chuch before the erecting of the diocese, s. 92-93.
  • Mapa: Diecezja chełmska i lubelska w 1790 r. The Chełm and Lublin Diocese in 1790, s. 94-95.
  • Mapa: Diecezja lubelska w 1811 r. The Lublin Diocese in 1811, s. 100-101.
  • Mapa: Diecezja lubelska w 1818 r. The Lublin Diocese in 1818, s. 103.
  • Mapa: Diecezja lubelska w 1867 r. The Lublin Diocese in 1867, s. 105.
  • Mapa: Diecezja lubelska w 1900 r. The Lublin Diocese in 1900, s. 119.
  • Mapa: Parafie zakonne w (archi)diecezji lubelskiej 1805/7-1865. Parishes run by religious orders in the Lublin (Arch)Diocese 1805/7-1865, s. 152.
  • Mapa: Parafie zakonne w (archi)diecezji lubelskiej 1919-2009. Parishes run by religious orders in the Lublin (Arch)Diocese 1919-2009, s. 152.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych w parafii 1825. Average number of the faithful in one parish 1825, s. 154.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych w parafii 1870. Average number of the faithful in one parish 1870, s. 154.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych w parafii 1900. Average number of the faithful in one parish 1900, s. 154.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych w parafii 1914. Average number of the faithful in one parish 1914, s. 154.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych na kapłana 1825. Average number of the faithful for one priest 1825, s. 156.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych na kapłana 1870. Average number of the faithful for one priest 1870, s. 156.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych na kapłana 1900. Average number of the faithful for one priest 1900, s. 156.
  • Mapa: Średnia liczba wiernych na kapłana 1914. Average number of the faithful for one priest 1914, s. 156.
  • Mapa: Średni wiek kapłana 1825. Average age of a priest 1825, s. 158.
  • Mapa: Średni wiek kapłana 1870. Average age of a priest 1870, s. 158.
  • Mapa: Średni wiek kapłana 1900. Average age of a priest 1900, s. 158.
  • Mapa: Średni wiek kapłana 1914. Average age of a priest 1914, s. 158.
  • Mapa: Domy zakonne męskie w (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2010. Monastic houses in the Lublin (Arch)Diocese in the years 1805-2010, s. 160.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1805/1807. Monastic houses 1805/1807, s. 166.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1811. Monastic houses 1811, s. 166.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1818. Monastic houses 1818, s. 167.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1870. Monastic houses 1870, s. 167.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1939. Monastic houses 1939, s. 168.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1948. Monastic houses 1948, s. 168.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1985. Monastic houses 1984, s. 168.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 1992. Monastic houses 1992, s. 168.
  • Mapa: Domy zakonne męskie 2010. Monastic houses 2010, s. 169.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1805/7 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1805/7, s. 96.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1811 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1811, s. 100.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1818 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1818, s. 102.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1867 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1867, s. 104.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1914 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1914, s. 120.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1925 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1925, s. 122.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1939 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1939, s. 124.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1948 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1948, s. 128.
  • Wykres: Parafie i duchowni w dekanatach w 1966 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1966, s. 130.
  • Wykres: Zakony i zgromadzenia męskie w (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805/7-2009. Male orders and congregations in the Lublin (Arch)Diocese in the years 1805/7-2009, s. 162-163.
 11. Fundusze jako wyraz polityki regionalnej UE. Środki unijne w gminach powiatu chełmskiego 2004-2006, [w:] Europa regionów, red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 248-273.
 12. Duchowieństwo parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1805/07-1939, [w:] Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 181-190.
 13. Parlamentarzyści duchowni, biskupi diecezji chełmskiej w XVI – I poł. XVII wieku. Zagadnienia oraz ogólne postulaty badawcze, [w:] Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku. Stan badań i postulaty, red. J. Seredyka, D. Kurpiers-Schreiber, Opole 1999, s. 137-147.

Artykuły, hasła w encyklopediach i słownikach

 1. Szlachta województwa krakowskiego wobec konfliktów wyznaniowych i problemu tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej w latach 1572-1648, „Roczniki Humanistyczne”, 71 (2023), z. 2ː Historia - specjalny, s. 109-141, DOI: https://doi.org/10.18290/rh237102s.4.
 2. Sejmiki województw Małopolski właściwej 1572-1648 - stan badań, organizacja, specyfika sejmikowa, propozycje badawcze, „Miscellanea Historico-Iuridica”, 21 (2022), z. 1, s. 153-199, DOI: 10.15290/mhi.2022.21.01.05.
 3. Samorząd terytorialny – 30 lat doświadczeń samorządu (gminnego) w Polsce, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 18 (2020), z. 2: Polityka pamięci i konflikty pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, s. 293-311, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.2.14.
 4. Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma, zespół red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 2: L-Ż, Chełm 2019, s. 114-115.
 5. Parafia rzymskokatolicka i Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma, zespół red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 2: L-Ż, Chełm 2019, s. 116-122.
 6. Parafia rzymskokatolicka i kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma, zespół red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 2: L-Ż, Chełm 2019, s. 125-128.
 7. Parafia rzymskokatolicka wojskowo-cywilna pw. św. Kazimierza w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma, zespół red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 2: L-Ż, Chełm 2019, s. 136-139.
 8. PKWN w Chełmie? Na podstawie protokołów posiedzeń Delegatury KRN dla terenów wyzwolonych i PKWN z lipca 1944 r. Materiały, „Rocznik Chełmski”, 22 (2018), s. 455-486.
 9. Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 1, Lublin 2018, s. 47-48.
 10. Duch Oleh, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Gigilewicz i in., t. 1, Lublin 2018, s. 177.
 11. Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 1, Lublin 2018, s. 195-196.
 12. Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 26-27.
 13. Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 27.
 14. Prace Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 217-218.
 15. Studia nad Historią Kościoła Katolickiego w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 399-400.
 16. Z dziejów świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Odzyskanie kościoła przez katolików w 1944 roku – materiały źródłowe, „Rocznik Chełmski”, 21 (2017), s. 423-443.
 17. Chełmska Diecezja Prawosławna, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 54-59.
 18. Dominikanie (Ordo Praedicatorum), zakon w Chełmie (od XIV do 2. poł. XVI w.), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 95-97.
 19. Franciszkanie reformaci (Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae), zakon w Chełmie (1737-1864, 1936-1939, od 1944), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 121-123.
 20. Jezuici (Societas Iesu), zakon w Chełmie (1920-1931), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 181.
 21. Kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 223-225.
 22. [Ośrodek Badań n. Geografią Historyczną Kościoła w Polsce] 60 lat historii i osiągnięć, „Przegląd Uniwersytecki”, 4-5 (2017), s. 52-53.
 23. Rzewuski Michał Florian, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 161-162.
 24. Rzewuski Stanisław Mateusz, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 163-164.
 25. Słowacja, I. Kościół katolicki – A. Kościół rzymskokatolicki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 368-371.
 26. Sejm, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 1354-1355.
 27. Sejmik szlachecki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 1356-1358.
 28. Gorajski Zbigniew, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1: Ludzie, Chełm 2011, s. 80-82.
 29. Susza Jan, imię zakonne Jakub, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1: Ludzie, Chełm 2011, s. 276-278.
 30. Szlachta, kościół, podatki. Czopowe i szelężne w ziemi chełmskiej w XVII-XVIII w., „Rocznik Chełmski”, 15 (2011), s. 125-137.
 31. Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego 2004-2009, „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, 3 (2011), s. 113-129.
 32. Pamiers, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, kol. 1192-1193.
 33. Paryż, II. Metropolia, III. Katolickie Kościoły Wschodnie, IV. Polonia, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, kol. 1393-1394.
 34. Szaniawski Feliks (Szczęsny) Konstanty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/4, z. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 620-622 [współautor].
 35. Szaniawski Jan Feliks, biskup chełmski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/4, z. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 631-633 [współautor].
 36. Nerlich Karol ks., [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, kol. 932.
 37. Niwiński Mieczysław Feliks, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, kol. 1331-1332.
 38. Jan Ziółek 1931-2009, „Rocznik Chełmski”, 13 (2009), s. 348-351.
 39. Susza Jan, w zakonie Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/1, z. 188, Warszawa-Kraków 2009, s. 79-82.
 40. Sułowski Zygmunt Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 45/4, z. 187, Warszawa-Kraków 2008, s. 585-588.
 41. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, [w:] Encyklopedia katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1212.
 42. Samorząd szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze parlamentarnej województwa ruskiego w XVI-XVIII w., Шляхетське самоврядування Холмської землі парламентарної Русі (Російського воеводства) в ХVI-XVIII ст., „Rocznik Chełmski”, 11 (2007), s. 33-51, 333-350.
 43. Mecenat – różnorodne formy wspierania działalności Kościoła przez sejmik ziemi chełmskiej w latach 1648-1717, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 85 (2006), s. 123-147.
 44. Hierarchia kościelna a sejmikująca szlachta. Na podstawie dokumentów sejmikowych ziemi chełmskiej 1648-1717, „Teka Komisji Historycznej”. Oddział PAN w Lublinie, 3 (2006), s. 56-71.
 45. Miasta i mieszczaństwo w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej 1648-1717, „Rocznik Chełmski”, 10 (2006), s. 21-35.
 46. Problematyka kościelna i wyznaniowa na forum sejmiku chełmskiego w latach 1648-1717. Główne przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 82 (2004), s. 103-122.
 47. Kubicki Paweł Franciszek bp, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 10, Lublin 2004, kol. 134.
 48. Kumów [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 10, Lublin 2004, kol. 223-224.
 49. Żydzi w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku, „Rocznik Chełmski”, 9 (2003), s. 365-381.
 50. Problematyka franciszkańska na forum sejmików ruskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, cz. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, red. H. Gapski, C. S. Napiórkowski, Niepokalanów 2003, s. 266-277.
 51. Kontrybucje synodalne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 9, Lublin 2002, kol. 771.
 52. Popisy (okazywania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku, „Rocznik Chełmski”, 7 (2001), s. 341-358.
 53. Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku, „Rocznik Chełmski”, 5 (1999), s. 99-111.
 54. Testament Jakuba Suszy, biskupa diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego w latach 1652-1687, „Rocznik Chełmski”, 5 (1999), s. 297-303.
 55. Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku, „Rocznik Chełmski”, 4 (1998), s. 201-213.

Recenzje

 1. Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572-1655, wyd. Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Kraków 2020, Księgarnia Akademicka, ss. 811, „Kwartalnik Historyczny”, 129 (2022), s. 988-992.
 2. Włodzimierz Czarnecki, Nobiles Chelmenses. Wybrane rodziny w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Studia osadniczo-genealogiczne, Studio KROPKA dtp – Piotr Kabaciński, Stary Toruń 2016, ss. 340+1, „Rocznik Chełmski”, 22 (2018), s. 499-501.
 3. Олег Дух, Превелебні панни. Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період, Видавництво Українського Католицького Університету, Львів 2017 (Серія Київське християнство, т. 5), 752 с., іл., табл., карти + 7 карт., „Rocznik Chełmski”, 22 (2018), s. 501-503.
 4. Andrzej Antoni Wawryniuk, Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej z Rosją Sowiecką po traktacie ryskim, Multiprof Krzysztof Kowalczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2017, ss. 315, faksymilia, fot., mapy, „Rocznik Chełmski”, 21(2017), s. 481-483.
 5. Andrzej Buko, Stanisław Gołub, Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Chełm 2016, ss. 324, fot., tab., ryc.; także wersja internetowa: http://mzch.pl/userfiles/Publikacja.pdf., „Rocznik Chełmski”, 21(2017), s. 483-485.
 6. Kazimierz Bownik, W służbie Chełmskiej Bogarodzicy. Sanktuarium na Górze Chełmskiej w latach 1919-2009, Chełm 2015, ss. 308, fot., tab., „Rocznik Chełmski”, 20 (2016), s. 459-462.
 7. Dariusz Dąbrowski, Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w., Kraków; Wydawnictwo AVALON Sp. z o.o. 2016, ser. wyd. Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 4, ss. 412, il., „Rocznik Chełmski”, 20 (2016), s. 462-464.
 8. Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668, oprac. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 739, Fontes Lublinenses, 5, „Kwartalnik Historyczny”, 123 (2016), nr 1, s. 150-154.
 9. Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi chełmskiej, red. E. Wilkowski, Chełm; Klasztor OO. Franciszkanów w Chełmie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie 2009, ss. 239, fot., plan., „Rocznik Chełmski”, 19 (2015), s. 521-523.
 10. Andrzej Antoni Wawryniuk, Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), Chełm; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2015, ss. 518+1 nlb., mapy, dokumenty, tab., szkice, fot., „Rocznik Chełmski”, 19 (2015), s. 524-526.
 11. Jarosław Roman Marczewrski, Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin; Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2013, ss. 855, „Rocznik Chełmski”, 18 (2014), s. 443-445.
 12. Юрій Гаврилюк, Землі на українському обрії: Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя, т. 1: Від Володимирових походів до лінії Керзона, Торонто-Білосток 2013, Jurij Hawryluk, Kraina na ukraińskim horyzoncie: Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Nadsanie, Chełmszczyzna, Podlasie, t. 1: Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona, Toronto-Białystok 2013, Jurij Hawryluk, Lands at Ukraine’s Frontier: The Lemko, Boiko, Sian, Kholm, and Podlachia Regions, vol. 1: From Volodymyr’s Principality to the Curzon Line (10th to 20th c.), Toronto-Białystok 2013, ss. 608, fotografie, mapy, ryciny, „Rocznik Chełmski”, 18 (2014), s. 446-453.
 13. Włodzimierz Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Białystok; Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, ss. 434+1 nlb., tabel, tablice genealogiczne, „Rocznik Chełmski”, 16 (2012), s. 417-418.
 14. Joanna Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin; Towarzystwo Naukowe KUL 2011, ss. 347+5 nlb., mapy, wykresy, tabele, „Rocznik Chełmski”, 16 (2012), s. 421-423.
 15. Andrzej Seweryn, Dzieje kościoła baptystycznego w Chełmie w latach 1910-2010, Warszawa, Wydawnictwo Uczelniane Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego 2010, ss. 251, il., „Rocznik Chełmski”, 15 (2011), s. 493-494.
 16. Ihor Skoczylas, Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, tł. z jęz. ukr. A. Gil, Lublin; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2008, ser. wyd. Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 4, ss. 176, „Rocznik Chełmski”, 13 (2009), s. 338-340.
 17. „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr 2, Toruń 2007, red. nauk. M. Gołoś i in., red. nauk. tomu M. Gołoś, E. Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 380+[1], „Rocznik Chełmski”, 12 (2008), s. 293-295.
 18. „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr 1, Toruń 2007, rada nauk. M. Gołoś i in., red. nauk. E. Olszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 273, tabele, wykresy, fotografie, „Rocznik Chełmski”, 11 (2007), s. 291-293.
 19. Jacek Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, ss. 179 + 2 nlb., tabele, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 86 (2006), s. 393-396.
 20. Ewa M. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, ss. 239 + 3 nlb., il. kolor., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 86 (2006), s. 397-400.
 21. Robert Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003, s. 219, tabele, wykresy, „Rocznik Chełmski”, 10 (2006), s. 411-414.
 22. Jacek Witold Wołoszyn, Problematyka wyznaniowa w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej w latach 1648-1696, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 329, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81 (2004), s. 449-452.
 23. Hubert Mikołaj Łaszkiewicz, Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998, ss. 284+3 nlb., tabele, mapy, wykresy, „Rocznik Chełmski”, 5 (1999), s. 448-450.
 24. Adam Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1994, ss. 173+1 nlb., „Rocznik Chełmski”, 5 (1999), s. 450-452.
 25. Antoni Mironowicz, Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko – bełskiej, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X – XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium, pt: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo – Wschodniej X – XX wiek. Lublin, 25-27 listopada 1993, red. nauk. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo – Wschodniej 1999, s. 337-364, tabele, mapy, „Rocznik Chełmski”, 5 (1999), s. 452-454.