Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego przed II wojną światową

From LHDB
Logo OBnGHKwP.jpg
Schematyzmy.jpg

Link do aplikacji

Aplikacja „Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego przed II wojną światową” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o informacje zawarte w schematyzmach diecezjalnych wydanych przed II wojną światową. Baza danych została opracowana za pomocą narzędzia INDXR (ver. 2.0), które służy do anotownia źródeł historycznych, z zachowaniem powiązania pomiędzy skanami i bazą danych. Dla każdej diecezji zostały wybrane dwa schematyzmy: podstawowy z 1938 roku oraz drugi, uzupełniający z lat 1936-1939. Nie udało się odnaleźć schematyzmu diecezji częstochowskiej z 1938 roku i zdecydowano wykorzystać schematyzmy tej diecezji z lat 1937 i 1939. Kryterium wyboru schematyzmu uzupełniającego wyznaczała zawartość informacyjna oraz jego charakterystyka (kompletność informacji na temat kościołów parafialnych, ich wezwań, materiału budowlanego etc.).

W sumie zostało zindeksowanych 21 507 obiektów z 42 schematyzmów diecezjalnych obejmujących 21 diecezji należących do 5 metropolii: gnieźnieńsko-poznańskiej, warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej i wileńskiej. Po przeprowadzeniu krytyki informacji w wynikowej tabeli parafii znalazło się 5184 rekordy. Oprócz ustalenia atrybutów opisowych (nazwa miejscowości, wezwanie, materiał budowlany, przynależność do dekanatu i diecezji) konieczne było także zlokalizowanie siedziby każdej z parafii. Dokonano tego w oparciu o źródła kartograficzne z I połowy XX wieku, głównie map Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000. Przyporządkowanie każdego kościoła do odpowiedniego dekanatu i diecezji umożliwiło przygotowanie rysunku granic (obszarów). Dane przestrzenne opracowano w programie QGIS i opublikowano na platformie ArcGIS Online.

Metadane i dane do pobrania

Świątynie

  • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/churches_1938/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

  • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/churches_1938.geojson

  • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/churches_1938.gpkg

  • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/churches_1938.kml

  • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/churches_1938.xlsx

Data: 2023
Ostatnia aktualizacja (dzień): 14 luty 2023
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1569051.12,6287336.50,2683795.00,7334257.50
Topologia: punkt
id unikalny identyfikator
pl_name główna nazwa miejscowości
title wezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów)
deanery nazwa dekanatu
diocese nazwa diecezji
pl_name_v inna nazwa miejscowości
comments komentarze
location_g informacja o źródle obiektu
location_i informacja o lokalizacji obiektu (strona internetowa)
location_w wikidata
fid numer porządkowy
schem_1_date rok, w którym wydany został schematyzm
schem_1 link do skanu schematyzmu
schem_2_date rok wydania schematyzmu uzupełniającego
schem_2 link do skanu schematyzmu uzupełniającego

Granice

  • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/parishes_1938/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

  • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/parishes_1938.geojson

  • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/parishes_1938.gpkg

  • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/parishes_1938.kml

  • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1938/parishes_1938.xlsx

Data: 2023
Ostatnia aktualizacja (dzień): 14 luty 2023
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1566573.50,6269933.50,2693475.25,7335457.50
Topologia: poligon
id identyfikator obszaru
deanery nazwa dekanatu
diocese nazwa diecezji
metropoly nazwa metropolii
fid numer porządkowy