Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku

From LHDB
Logo OBnGHKwP.jpg
Litak cover.jpg

Link do aplikacji

Aplikacja „Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o dane opublikowane w pracy S. Litaka o tym samym tytule (TNKUL, Lublin 2006). Pierwotna baza danych przygotowana przez B. Szadego powstała w latach 1993-1996 przed publikacją poprzedniego wydania opracowania S. Litaka (Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, 1). Prace prowadzone przez następną dekadę zaowocowały poszerzeniem podstawy źródłowej, uzupełnieniami oraz korektami. Jednocześnie została przygotowana mapa oraz zdecydowano o zmianach redakcyjnych dotyczących systemu skrótów źródłowych i bibliograficznych.

Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 4 działy: 1) świątynie, 2) domy zakonne, 3) granice kościelne oraz 4) granice świeckie. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów.

Metadane i dane do pobrania

Świątynie

 • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/churches_latin_church_1772/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

 • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.geojson

https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494

 • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.gpkg

 • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.kml

 • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 15 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50
Topologia: poligon
ob_id identyfikator unikatowy
diocese nazwa diecezji
adeaconry nazwa archidiakonatu
deanery nazwa dekanatu
type typ kościoła (świątynia główna - kościół parafialny; świątynia pomocnicza - kościół filialny lub kaplica publiczna)
pl_type charakter osady (miasto; wieś)
pl_name główna nazwa miejscowości
pal_name nazwa województwa (zob. wykaz skrótów)
title wezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów)
parish przynależność parafialna
source dokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)
material typ materiału budowlanego (zob. wykaz skrótów)
kind rodzaj kościoła (zob. wykaz skrótów)
patronage typ patronatu (zob. wykaz skrótów)
pl_name_de niemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych
pl_name_v inna nazwa miejscowości
comment uwagi i komentarze
ObjectId numer porządkowy

Domy zakonne

 • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/monasteries_latin_church_1772/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

 • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.geojson

https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494

 • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.gpkg

 • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.kml

 • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 15 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1701831.03,6160432.27,3564387.49,7789414.89
Topologia: punkt
ob_id identyfikator unikatowy
name nazwa zgromadzenia
pl_type charakter osady (miasto; wieś)
pl_name główna nazwa miejscowości
pal_name nazwa województwa (zob. wykaz skrótów)
diocese nazwa diecezji
title wezwanie kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów)
source dokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)
category kategoria domu zakonnego (m - męski, z - żeński)
province nazwa prowincji zakonnej
kind rodzaj domu zakonnego lub kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów)
pl_name_v inna nazwa miejscowości
pl_name_de niemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych
s_province nazwa podprowincji zakonnej (np. kustodii)
comment uwagi i komentarze
ObjectId numer porządkowy

Granice kościelne

 • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/catholic_boundaries_latin_church_1772/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

 • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.geojson

https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494

 • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.gpkg

 • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.kml

 • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 15 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50
Topologia: poligon
area_id identyfikator obszaru
deanery_id identyfikator dekanatu
deanery nazwa dekanatu
adeacon_id identyfikator archidiakonatu
adeaconry nazwa archidiakonatu
diocese_id identyfikator diecezji
diocese nazwa diecezji
metrop_id identyfikator metropolii
metropoly nazwa metropolii
ObjectId numer porządkowy

Granice świeckie

 • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/secular_boundaries_latin_church_1772/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

 • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.geojson

https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494

 • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.gpkg

 • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.kml

 • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 15 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1610724.49,5656905.46,3702496.14,7918130.10
Topologia: poligon
id identyfikator obszaru
palat_id identyfikator województwa lub innej jednostki administracji świeckiej
pal_name nazwa województwa (zob. wykaz skrótów)
ObjectId numer porządkowy
Image.png

Praca naukowa i aplikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach projektu NPRH/DN/SP/495771/2021/10.