Bogumił Szady (english version)

From LHDB

Orcid.png Logo rg.jpg Logo academia-1-2.jpg

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Employment

Associate Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL)

Associate Professor at the Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences (IH PAN)

Research interests

 • historical geography of religions and denominations,
 • socio-religious history of East-Central Europe,
 • historical cartography and application of GIS tools in historical research,
 • spatial history and digital humanities,

Projects (ongoing)

(full list at ORCID)

Organizational activities

 • The Council of the National Science Centre - member
 • Commission on Names of Localities and Physiographic Objects (Ministry of the Interior and Administration) - vice-chair
 • Commission of Historical Geography of the Polish Historical Society – member
 • Research Team for the History of Cartography in the L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science of Polish Academy of Sciences – member
 • Polska Grupa Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée  – member
 • "Studia Geohistorica" – editor-in-chief
 • "Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski" - editor-in-chief
 • "Studia Źródłoznawcze" – member of editorial committee
 • "GIS w nauce" [GIS in Science] – member of scientific committee
 • Data for History consortium - member
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL - member of steering committee

Publications (selected)

(full list at ORCID)

 • Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Liber, Lublin 2003, ss. 248, https://doi.org/10.5281/zenodo.3700961
 • Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 748, https://doi.org/10.5281/zenodo.7685383
 • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, https://doi.org/10.5281/zenodo.7685576
 • Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezja poznańska i wrocławska, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017, s. 92-127 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), https://rcin.org.pl/ihpan/publication/134206
 • Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII w. / Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert), w: Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), red. G. Brudny i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 31-65, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741251
 • Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach, w: Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, red. Y. Kleinmann i in., Wallstein Verlag, Göttingen 2017, pp. 174-207, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741183
 • W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2017, s. 177-188, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741138
 • Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 66 (2), 2018, s. 129-141, https://rcin.org.pl/publication/89886
 • Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History, "Studia Geohistorica", 6 (2018), pp. 136-148, https://doi.org/10.12775/SG.2018.10
 • The Fall of the Chorupnik Parish. A Contribution to the History of the Reformation in Poland, "Roczniki Humanistyczne", 66, 2018, z. 2: Historia - Selected Papers in English, s. 31-42, https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.2-2se
 • Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918), "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", 54 (2), 2019, s. 5-42, http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.01
 • The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century, trans. A. Adamowicz, Peter Lang GmbH, Berlin 2019, ss. 456 (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 27), https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52376
 • [z G. Myrda, A. Ławrynowicz], Modeling and presenting incomplete and uncertain data on historical settlement units, "Transactions in GIS", 24 (2), 2020, pp. 355-370, https://doi.org/10.1111/tgis.12609
 • Geografia historyczna jako nauka pomocnicza historii w Polsce, w: „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 3: Wiek XX i XXI, red. M. Mazur, J. Pomorski, IPN, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, s. 415-425.
 • [z P. Garbacz, A. Ławrynowicz], Identity of historical localities in information systems, "Applied Ontology", 16 (1), 2021, pp. 55-86, https://doi.org/10.3233/AO-200235
 • Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, t. 1-2, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, redakcja z M. Gochna, autorstwo rozdziału: Granice jednostek administracji Kościoła łacińskiego, cz. 2, s. 51-74 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 8), https://rcin.org.pl/publication/269196 (cz. 1), https://rcin.org.pl/publication/269197 (cz. 2).
 • [z T. Panecki], Source-driven data model for geohistorical records’ editing: a case study of the works of Karol Perthées, "Miscellanea Geographica", 26 (1), 2022, pp. 52–62, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0070
 • “He May Be Evangelical, Yet a True Patron by Descent”: The Right of Patronage in the Religious Changes in Red Ruthenia in the 16th and 17th Centuries, w: Searching for Compromise?, red. M. Ptaszyński, K. Bem, t. 235, Brill, Leiden 2022, s. 56–88 (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 235).
 • Przynależność metropolitalna diecezji łuckiej w okresie nowożytnym, "Roczniki Humanistyczne", 70 (2), 2022, s. 55-68, https://doi.org/10.18290/rh2272.4

Contact

e-mail: szady@kul.pl

http://szady.hgis.pl