Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII wieku

From LHDB
Logo OBnGHKwP.jpg
Szady cover.jpg

Link do aplikacji

Aplikacja "Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII wieku" opiera się głównie na źródłach i opracowaniach przynoszących systematyczne informacje o strukturach oraz rozmieszczeniu obiektów sakralnych religii i wyznań. Obejmuje w sumie 15 253 obiekty sakralne, w tym 8311 cerkwi unickich, 5720 kościołów łacińskich, 841 synagog i bożnic, 276 świątyń luterańskich, 35 cerkwi prawosławnych, 22 kościoły katolickie obrządku ormiańskiego, 19 świątyń mennonickich, 14 – kalwińskich, 10 – braci czeskich, 3 kienesy karaimskie oraz 2 meczety.

Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 2 działy: 1) świątynie oraz 2) granice. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów. Ze strony aplikacji można pobrać także książkę B. Szadego, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010.

Metadane i dane do pobrania

Obiekty sakralne

  • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/sacral_objects/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

  • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/sacral_objects.geojson

  • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/sacral_objects.gpkg

  • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/sacral_objects.kml

  • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/sacral_objects.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 23 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1696775.72,6001119.15,3685543.70,7320440.73
Topologia: punkt
ob_id identyfikator unikatowy
pl_name główna nazwa miejscowości
pl_name_de niemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych
pl_name_v inna nazwa miejscowości
pl_type charakter osady (miasto; wieś)
material typ materiału budowlanego (zob. wykaz skrótów)
patronage typ patronatu (zob. wykaz skrótów)
title wezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów)
denom przynależność wyznaniowa świątyni
source dokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)
pal_name nazwa województwa (zob. wykaz skrótów)
deanery nazwa dekanatu/protopopii (namiestnictwa)
adeaconry nazwa archidiakonatu (prepozytury, dziekanii) /oficjalatu
diocese nazwa diecezji/eparchii
metropoly nazwa metropolii
type typ świątyni (świątynia główna - kościół parafialny; świątynia pomocnicza - kościół filialny lub kaplica publiczna)
parish przynależność parafialna
kind rodzaj kościoła (zob. wykaz skrótów)
name nazwa zgromadzenia
ObjectId numer porządkowy

Granice

  • Serwis WFS:

https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/borders/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

  • GeoJSON:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/borders.geojson

  • GeoPackage:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/borders.gpkg

  • KML:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/borders.kml

  • XLSX:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/confessions-crown-1772/borders.xlsx

Data: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 23 marca 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
Język danych: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8
Licencja: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857
BBOX: 1685719.62,5992125.00,3712146.50,7337003.50
Topologia: poligon
id identyfikator obszaru
cat_dioces nazwa diecezji łacińskich
cat_adeaco nazwa archidiakonatów łacińskich
cat_deaner nazwa dekanatów łacińskich
uni_dioces nazwa diecezji unickich
uni_adeaco nazwa archidiakonatów unickich
uni_deaner nazwa dekanatów unickich
palat_name nazwa województwa
comment uwagi i komentarze
ObjectId numer porządkowy