Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

From LHDB
Jump to: navigation, search


Facebook Logo (2019).png Tt.png

Lokalizacja 51°24'N, 22°55'E
Adres do korespondencji Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Siedziba ul. Chopina 29/9, 20-023 Lublin
Telefon +48 81 45 45 328
E-mail geo-ecclesiae@kul.pl

Misja

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce) został powołany do życia przez prof. Jerzego Kłoczowskiego. Formalnie powołany do życia w 1957 r. jako agenda Towarzystwa Naukowego KUL, a od 1968 r. jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza KUL, w 2010 r. został włączony w struktury Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce stanowi główne centrum badawcze dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodek realizuje plan badań nad geografią społeczno-religijną za pomocą nowych technologii geoinformacyjnych (przestrzenne bazy danych i technologie GIS) oraz w seriach wydawniczych, np. Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, Geografia Historyczna Kościoła w Polsce.

Od początku swego funkcjonowania Ośrodek współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Do cyklicznych imprez naukowych organizowanych przez Ośrodek należy coroczna ogólnopolska konferencja naukowa historyków zakonnych (51. konferencja - Katowice 8-9 IX 2023 r.).

Projekty

  • Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w. (2017-2024)

Projekt badawczy pt. „Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.” finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (na podstawie umowy nr 0273/NPRH5/H11/84/2017). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Henryk Gapski.

  • Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy (2022-2027)

Projekt badawczy pt. „Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy” finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (na podstawie umowy nr NPRH/DN/SP/495771/2021/10). Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL.

  • Budziarze w Ordynacji Zamojskiej - historia grupy społecznej warunkowanej środowiskowo

Projekt badawczy pt. „Budziarze w Ordynacji Zamojskiej - historia grupy społecznej warunkowanej środowiskowo” finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM-BIS Narodowego Centrum Nauki (nr 2021/43/O/HS3/01373). Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, zaś doktorantem mgr Dominik Róg.

Publikacje

Dane badawcze (geo-ecclesiae)

Dane badawcze Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce), który stanowi główne centrum dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Pracownicy

Współpraca

Kontakt

Adres do korespondencji

  • Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Siedziba

  • ul. Chopina 29/9, 20-023 Lublin

Telefon

  • +48 81 45 45 328

E-mail

  • geo-ecclesiae@kul.pl